Våra tjänster

  • Revisionsbesiktningar, auk av Elektriska Nämnden
  • Kontroller
  • Utredningar
  • Klassningsplaner
  • Taxkontroller

Vi är auktoriserade

Efter försäkringsgivarens registrering av besiktnings pliktigt objekt, aviserar Elektriska Nämnden om kontroll av din elanläggning. Som försäkringstagare ska du välja en auktoriserad besiktningsingenjör i Elektriska Nämndens objektregister EN2010. Kontrollen utförs enligt Elektriska Nämndens anvisningar. Systemet bevakar att kontrollen utförs och att fel och brister åtgärdas.